Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 81 -4 77 69
15/02 kl 02 120 -4 116 107
15/02 kl 03 159 -4 155 148
15/02 kl 04 190 -4 186 179
15/02 kl 05 203 -3 200 193
15/02 kl 06 198 -3 195 191
15/02 kl 07 175 -2 173 171
15/02 kl 08 142 0 142 139
15/02 kl 09 108 1 109 106
15/02 kl 10 80 2 82 80
15/02 kl 11 66 3 69 66
15/02 kl 12 71 5 76 72
15/02 kl 13 92 4 96 96
15/02 kl 14 125 5 130 131
15/02 kl 15 161 6 167 -
15/02 kl 16 192 6 198 -
15/02 kl 17 209 7 216 -
15/02 kl 18 209 8 217 -
15/02 kl 19 192 10 202 -
15/02 kl 20 161 10 171 -
15/02 kl 21 125 11 136 -
15/02 kl 22 92 12 104 -
15/02 kl 23 68 13 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 224 231 213 195
Laveste vannstand 69 73 115 121 85
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm