Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 45 - 51 52
15/02 kl 01 69 77 78 79
15/02 kl 02 107 116 117 118
15/02 kl 03 148 155 156 157
15/02 kl 04 179 186 187 188
15/02 kl 05 193 200 201 202
15/02 kl 06 191 195 196 198
15/02 kl 07 171 173 175 175
15/02 kl 08 139 142 143 144
15/02 kl 09 106 109 111 111
15/02 kl 10 80 82 84 84
15/02 kl 11 66 69 70 70
15/02 kl 12 72 76 77 77
15/02 kl 13 96 96 98 98
15/02 kl 14 131 130 132 132
15/02 kl 15 - 167 169 169
15/02 kl 16 - 198 200 200
15/02 kl 17 - 216 218 218
15/02 kl 18 - 217 218 218
15/02 kl 19 - 202 203 203
15/02 kl 20 - 171 171 172
15/02 kl 21 - 136 136 136
15/02 kl 22 - 104 103 104
15/02 kl 23 - 81 80 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 217 224 231 213 195
Max. fra modell: 14/02 12 218 228 233 218 199
Max. fra modell: 14/02 00 218 226 233 219 170
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm