Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 60 13 73 -
16/02 kl 01 69 15 84 -
16/02 kl 02 93 16 109 -
16/02 kl 03 124 16 140 -
16/02 kl 04 156 19 175 -
16/02 kl 05 180 20 200 -
16/02 kl 06 190 21 211 -
16/02 kl 07 185 23 208 -
16/02 kl 08 167 25 192 -
16/02 kl 09 141 27 168 -
16/02 kl 10 112 30 142 -
16/02 kl 11 90 30 120 -
16/02 kl 12 79 32 111 -
16/02 kl 13 81 32 113 -
16/02 kl 14 98 30 128 -
16/02 kl 15 124 30 154 -
16/02 kl 16 153 29 182 -
16/02 kl 17 178 29 207 -
16/02 kl 18 193 30 223 -
16/02 kl 19 193 31 224 -
16/02 kl 20 181 33 214 -
16/02 kl 21 157 35 192 -
16/02 kl 22 129 36 165 -
16/02 kl 23 102 39 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 224 231 213 195
Laveste vannstand 69 73 115 121 85
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm