Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 83 40 123 -
17/02 kl 01 75 40 115 -
17/02 kl 02 81 43 124 -
17/02 kl 03 99 45 144 -
17/02 kl 04 124 47 171 -
17/02 kl 05 150 49 199 -
17/02 kl 06 170 49 219 -
17/02 kl 07 180 50 230 -
17/02 kl 08 178 50 228 -
17/02 kl 09 165 50 215 -
17/02 kl 10 144 50 194 -
17/02 kl 11 121 49 170 -
17/02 kl 12 101 49 150 -
17/02 kl 13 88 50 138 -
17/02 kl 14 87 49 136 -
17/02 kl 15 97 49 146 -
17/02 kl 16 117 50 167 -
17/02 kl 17 140 50 190 -
17/02 kl 18 163 50 213 -
17/02 kl 19 178 49 227 -
17/02 kl 20 182 49 231 -
17/02 kl 21 175 47 222 -
17/02 kl 22 158 45 203 -
17/02 kl 23 136 44 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 224 231 213 195
Laveste vannstand 69 73 115 121 85
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm