Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 123 126 126
17/02 kl 01 - 115 119 118
17/02 kl 02 - 124 127 126
17/02 kl 03 - 144 147 145
17/02 kl 04 - 171 173 172
17/02 kl 05 - 199 200 199
17/02 kl 06 - 219 221 221
17/02 kl 07 - 230 231 232
17/02 kl 08 - 228 229 229
17/02 kl 09 - 215 216 216
17/02 kl 10 - 194 196 195
17/02 kl 11 - 170 173 171
17/02 kl 12 - 150 153 152
17/02 kl 13 - 138 141 140
17/02 kl 14 - 136 140 139
17/02 kl 15 - 146 150 149
17/02 kl 16 - 167 171 171
17/02 kl 17 - 190 194 194
17/02 kl 18 - 213 216 216
17/02 kl 19 - 227 230 230
17/02 kl 20 - 231 233 233
17/02 kl 21 - 222 225 225
17/02 kl 22 - 203 206 205
17/02 kl 23 - 180 183 182

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 217 224 231 213 195
Max. fra modell: 14/02 12 218 228 233 218 199
Max. fra modell: 14/02 00 218 226 233 219 170
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm