Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 113 43 156 -
18/02 kl 01 95 41 136 -
18/02 kl 02 86 40 126 -
18/02 kl 03 88 39 127 -
18/02 kl 04 100 38 138 -
18/02 kl 05 121 37 158 -
18/02 kl 06 144 36 180 -
18/02 kl 07 164 36 200 -
18/02 kl 08 176 36 212 -
18/02 kl 09 178 35 213 -
18/02 kl 10 169 35 204 -
18/02 kl 11 152 36 188 -
18/02 kl 12 130 35 165 -
18/02 kl 13 109 36 145 -
18/02 kl 14 93 36 129 -
18/02 kl 15 86 35 121 -
18/02 kl 16 91 35 126 -
18/02 kl 17 106 35 141 -
18/02 kl 18 128 34 162 -
18/02 kl 19 150 33 183 -
18/02 kl 20 168 32 200 -
18/02 kl 21 177 32 209 -
18/02 kl 22 175 31 206 -
18/02 kl 23 163 29 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 224 231 213 195
Laveste vannstand 69 73 115 121 85
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm