Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 151 165 156 -
18/02 kl 01 131 146 136 -
18/02 kl 02 122 138 126 -
18/02 kl 03 123 139 127 -
18/02 kl 04 134 150 138 -
18/02 kl 05 155 171 158 -
18/02 kl 06 176 193 180 -
18/02 kl 07 195 213 200 -
18/02 kl 08 206 225 212 -
18/02 kl 09 207 226 213 -
18/02 kl 10 197 217 204 -
18/02 kl 11 180 201 188 -
18/02 kl 12 157 179 165 -
18/02 kl 13 136 158 145 -
18/02 kl 14 120 143 129 -
18/02 kl 15 113 136 121 -
18/02 kl 16 117 139 126 -
18/02 kl 17 130 153 141 -
18/02 kl 18 151 175 162 -
18/02 kl 19 172 196 183 -
18/02 kl 20 189 212 200 -
18/02 kl 21 197 220 209 -
18/02 kl 22 193 216 206 -
18/02 kl 23 180 202 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 239 238 226 216
Laveste vannstand 67 71 109 113 78
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm