Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 156 160 158
18/02 kl 01 - 136 141 139
18/02 kl 02 - 126 131 130
18/02 kl 03 - 127 132 131
18/02 kl 04 - 138 143 143
18/02 kl 05 - 158 163 164
18/02 kl 06 - 180 185 185
18/02 kl 07 - 200 205 205
18/02 kl 08 - 212 217 217
18/02 kl 09 - 213 218 219
18/02 kl 10 - 204 209 210
18/02 kl 11 - 188 191 193
18/02 kl 12 - 165 169 170
18/02 kl 13 - 145 147 149
18/02 kl 14 - 129 130 133
18/02 kl 15 - 121 123 125
18/02 kl 16 - 126 128 128
18/02 kl 17 - 141 141 142
18/02 kl 18 - 162 163 164
18/02 kl 19 - 183 184 184
18/02 kl 20 - 200 200 201
18/02 kl 21 - 209 209 209
18/02 kl 22 - 206 206 206
18/02 kl 23 - 192 193 192

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 217 224 231 213 195
Max. fra modell: 14/02 12 218 228 233 218 199
Max. fra modell: 14/02 00 218 226 233 219 170
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm