Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 38 52 43 -
18/02 kl 01 36 51 41 -
18/02 kl 02 36 52 40 -
18/02 kl 03 35 51 39 -
18/02 kl 04 34 50 38 -
18/02 kl 05 34 50 37 -
18/02 kl 06 32 49 36 -
18/02 kl 07 31 49 36 -
18/02 kl 08 30 49 36 -
18/02 kl 09 29 48 35 -
18/02 kl 10 28 48 35 -
18/02 kl 11 28 49 36 -
18/02 kl 12 27 49 35 -
18/02 kl 13 27 49 36 -
18/02 kl 14 27 50 36 -
18/02 kl 15 27 50 35 -
18/02 kl 16 26 48 35 -
18/02 kl 17 24 47 35 -
18/02 kl 18 23 47 34 -
18/02 kl 19 22 46 33 -
18/02 kl 20 21 44 32 -
18/02 kl 21 20 43 32 -
18/02 kl 22 18 41 31 -
18/02 kl 23 17 39 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 39 50 43 28
Laveste værets virkning -4 13 40 29 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm