Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 143 28 171 -
19/02 kl 01 121 27 148 -
19/02 kl 02 101 25 126 -
19/02 kl 03 89 23 112 -
19/02 kl 04 87 22 109 -
19/02 kl 05 97 20 117 -
19/02 kl 06 116 18 134 -
19/02 kl 07 140 15 155 -
19/02 kl 08 163 14 177 -
19/02 kl 09 179 13 192 -
19/02 kl 10 184 11 195 -
19/02 kl 11 177 10 187 -
19/02 kl 12 160 9 169 -
19/02 kl 13 136 8 144 -
19/02 kl 14 111 7 118 -
19/02 kl 15 90 6 96 -
19/02 kl 16 80 5 85 -
19/02 kl 17 81 4 85 -
19/02 kl 18 96 4 100 -
19/02 kl 19 119 3 122 -
19/02 kl 20 145 2 147 -
19/02 kl 21 167 3 170 -
19/02 kl 22 179 4 183 -
19/02 kl 23 180 4 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 224 231 213 195
Laveste vannstand 69 73 115 121 85
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm