Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 171 172 170
19/02 kl 01 - 148 149 148
19/02 kl 02 - 126 128 -
19/02 kl 03 - 112 114 -
19/02 kl 04 - 109 111 -
19/02 kl 05 - 117 120 -
19/02 kl 06 - 134 137 -
19/02 kl 07 - 155 159 -
19/02 kl 08 - 177 182 -
19/02 kl 09 - 192 196 -
19/02 kl 10 - 195 199 -
19/02 kl 11 - 187 191 -
19/02 kl 12 - 169 172 -
19/02 kl 13 - 144 147 -
19/02 kl 14 - 118 - -
19/02 kl 15 - 96 - -
19/02 kl 16 - 85 - -
19/02 kl 17 - 85 - -
19/02 kl 18 - 100 - -
19/02 kl 19 - 122 - -
19/02 kl 20 - 147 - -
19/02 kl 21 - 170 - -
19/02 kl 22 - 183 - -
19/02 kl 23 - 184 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 217 224 231 213 195
Max. fra modell: 14/02 12 218 228 233 218 199
Max. fra modell: 14/02 00 218 226 233 219 170
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm