Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 17 15 32 38
15/02 kl 02 38 12 50 54
15/02 kl 03 49 8 57 60
15/02 kl 04 46 5 51 55
15/02 kl 05 29 6 35 38
15/02 kl 06 4 1 5 10
15/02 kl 07 -21 1 -20 -19
15/02 kl 08 -38 1 -37 -32
15/02 kl 09 -44 -1 -45 -48
15/02 kl 10 -38 1 -37 -42
15/02 kl 11 -23 1 -22 -22
15/02 kl 12 -2 5 3 -1
15/02 kl 13 19 8 27 20
15/02 kl 14 38 10 48 42
15/02 kl 15 51 12 63 -
15/02 kl 16 53 16 69 -
15/02 kl 17 41 21 62 -
15/02 kl 18 18 27 45 -
15/02 kl 19 -7 31 24 -
15/02 kl 20 -29 34 5 -
15/02 kl 21 -42 41 -1 -
15/02 kl 22 -46 46 0 -
15/02 kl 23 -38 53 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 92 107 65 42
Laveste vannstand -45 13 21 12 -24
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm