Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 32 32 32 38
15/02 kl 02 48 50 50 54
15/02 kl 03 55 58 57 60
15/02 kl 04 49 54 51 55
15/02 kl 05 32 36 35 38
15/02 kl 06 4 8 5 10
15/02 kl 07 -20 -17 -20 -19
15/02 kl 08 -37 -35 -37 -32
15/02 kl 09 -46 -44 -45 -48
15/02 kl 10 -39 -36 -37 -42
15/02 kl 11 -25 -21 -22 -22
15/02 kl 12 4 6 3 -1
15/02 kl 13 27 30 27 20
15/02 kl 14 47 51 48 42
15/02 kl 15 62 66 63 -
15/02 kl 16 68 74 69 -
15/02 kl 17 61 67 62 -
15/02 kl 18 43 49 45 -
15/02 kl 19 20 27 24 -
15/02 kl 20 1 10 5 -
15/02 kl 21 -2 7 -1 -
15/02 kl 22 -2 8 0 -
15/02 kl 23 9 19 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 74 101 122 77 60
Laveste vannstand -46 3 13 -3 -31
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm