Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 13 - 9 8
15/02 kl 01 38 32 31 31
15/02 kl 02 54 50 49 49
15/02 kl 03 60 57 56 56
15/02 kl 04 55 51 50 49
15/02 kl 05 38 35 34 33
15/02 kl 06 10 5 4 3
15/02 kl 07 -19 -20 -20 -22
15/02 kl 08 -32 -37 -38 -39
15/02 kl 09 -48 -45 -46 -47
15/02 kl 10 -42 -37 -38 -38
15/02 kl 11 -22 -22 -23 -23
15/02 kl 12 -1 3 2 2
15/02 kl 13 20 27 26 25
15/02 kl 14 42 48 48 46
15/02 kl 15 - 63 63 63
15/02 kl 16 - 69 68 69
15/02 kl 17 - 62 61 61
15/02 kl 18 - 45 43 43
15/02 kl 19 - 24 23 22
15/02 kl 20 - 5 4 3
15/02 kl 21 - -1 -3 -3
15/02 kl 22 - 0 -3 -4
15/02 kl 23 - 15 12 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 69 92 107 65 42
Max. fra modell: 14/02 12 68 89 110 70 38
Max. fra modell: 14/02 00 69 86 104 67 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm