Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -23 59 36 -
16/02 kl 01 -5 60 55 -
16/02 kl 02 15 58 73 -
16/02 kl 03 32 49 81 -
16/02 kl 04 41 45 86 -
16/02 kl 05 37 44 81 -
16/02 kl 06 21 46 67 -
16/02 kl 07 1 47 48 -
16/02 kl 08 -18 47 29 -
16/02 kl 09 -30 47 17 -
16/02 kl 10 -35 48 13 -
16/02 kl 11 -30 46 16 -
16/02 kl 12 -18 42 24 -
16/02 kl 13 -3 42 39 -
16/02 kl 14 14 43 57 -
16/02 kl 15 30 44 74 -
16/02 kl 16 41 47 88 -
16/02 kl 17 43 49 92 -
16/02 kl 18 32 53 85 -
16/02 kl 19 14 53 67 -
16/02 kl 20 -5 53 48 -
16/02 kl 21 -21 53 32 -
16/02 kl 22 -32 56 24 -
16/02 kl 23 -36 61 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 92 107 65 42
Laveste vannstand -45 13 21 12 -24
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm