Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 36 34 31
16/02 kl 01 - 55 54 50
16/02 kl 02 - 73 72 70
16/02 kl 03 - 81 80 80
16/02 kl 04 - 86 83 86
16/02 kl 05 - 81 77 78
16/02 kl 06 - 67 64 61
16/02 kl 07 - 48 47 40
16/02 kl 08 - 29 29 19
16/02 kl 09 - 17 18 9
16/02 kl 10 - 13 12 7
16/02 kl 11 - 16 14 14
16/02 kl 12 - 24 21 24
16/02 kl 13 - 39 38 39
16/02 kl 14 - 57 58 55
16/02 kl 15 - 74 74 68
16/02 kl 16 - 88 86 79
16/02 kl 17 - 92 89 84
16/02 kl 18 - 85 82 79
16/02 kl 19 - 67 63 62
16/02 kl 20 - 48 44 44
16/02 kl 21 - 32 30 28
16/02 kl 22 - 24 22 17
16/02 kl 23 - 25 23 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 69 92 107 65 42
Max. fra modell: 14/02 12 68 89 110 70 38
Max. fra modell: 14/02 00 69 86 104 67 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm