Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 48 60 59 -
16/02 kl 01 49 60 60 -
16/02 kl 02 49 62 58 -
16/02 kl 03 47 60 49 -
16/02 kl 04 43 60 45 -
16/02 kl 05 41 59 44 -
16/02 kl 06 43 61 46 -
16/02 kl 07 42 59 47 -
16/02 kl 08 39 54 47 -
16/02 kl 09 38 51 47 -
16/02 kl 10 38 54 48 -
16/02 kl 11 38 55 46 -
16/02 kl 12 37 52 42 -
16/02 kl 13 38 53 42 -
16/02 kl 14 39 54 43 -
16/02 kl 15 38 53 44 -
16/02 kl 16 38 52 47 -
16/02 kl 17 40 53 49 -
16/02 kl 18 44 58 53 -
16/02 kl 19 45 61 53 -
16/02 kl 20 46 62 53 -
16/02 kl 21 49 66 53 -
16/02 kl 22 49 67 56 -
16/02 kl 23 52 70 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 61 83 43 19
Laveste værets virkning -1 42 45 22 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm