Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -31 65 34 -
17/02 kl 01 -20 68 48 -
17/02 kl 02 -5 69 64 -
17/02 kl 03 12 71 83 -
17/02 kl 04 26 73 99 -
17/02 kl 05 34 73 107 -
17/02 kl 06 30 72 102 -
17/02 kl 07 18 75 93 -
17/02 kl 08 3 79 82 -
17/02 kl 09 -12 83 71 -
17/02 kl 10 -22 82 60 -
17/02 kl 11 -28 78 50 -
17/02 kl 12 -26 72 46 -
17/02 kl 13 -19 69 50 -
17/02 kl 14 -8 68 60 -
17/02 kl 15 7 68 75 -
17/02 kl 16 21 64 85 -
17/02 kl 17 32 60 92 -
17/02 kl 18 34 55 89 -
17/02 kl 19 28 51 79 -
17/02 kl 20 15 51 66 -
17/02 kl 21 1 48 49 -
17/02 kl 22 -13 47 34 -
17/02 kl 23 -24 45 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 92 107 65 42
Laveste vannstand -45 13 21 12 -24
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm