Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 22 42 34 -
17/02 kl 01 35 58 48 -
17/02 kl 02 51 75 64 -
17/02 kl 03 70 94 83 -
17/02 kl 04 87 112 99 -
17/02 kl 05 96 122 107 -
17/02 kl 06 93 118 102 -
17/02 kl 07 83 107 93 -
17/02 kl 08 69 93 82 -
17/02 kl 09 55 76 71 -
17/02 kl 10 44 62 60 -
17/02 kl 11 37 56 50 -
17/02 kl 12 39 57 46 -
17/02 kl 13 46 64 50 -
17/02 kl 14 54 73 60 -
17/02 kl 15 66 90 75 -
17/02 kl 16 77 102 85 -
17/02 kl 17 87 113 92 -
17/02 kl 18 85 113 89 -
17/02 kl 19 73 107 79 -
17/02 kl 20 57 93 66 -
17/02 kl 21 40 76 49 -
17/02 kl 22 26 58 34 -
17/02 kl 23 13 44 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 74 101 122 77 60
Laveste vannstand -46 3 13 -3 -31
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm