Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -29 43 14 -
18/02 kl 01 -28 40 12 -
18/02 kl 02 -20 37 17 -
18/02 kl 03 -7 36 29 -
18/02 kl 04 8 36 44 -
18/02 kl 05 22 36 58 -
18/02 kl 06 29 36 65 -
18/02 kl 07 28 36 64 -
18/02 kl 08 20 37 57 -
18/02 kl 09 8 40 48 -
18/02 kl 10 -5 42 37 -
18/02 kl 11 -17 41 24 -
18/02 kl 12 -25 41 16 -
18/02 kl 13 -28 41 13 -
18/02 kl 14 -24 40 16 -
18/02 kl 15 -15 38 23 -
18/02 kl 16 -1 38 37 -
18/02 kl 17 14 37 51 -
18/02 kl 18 26 35 61 -
18/02 kl 19 31 31 62 -
18/02 kl 20 28 29 57 -
18/02 kl 21 19 26 45 -
18/02 kl 22 7 23 30 -
18/02 kl 23 -7 22 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 92 107 65 42
Laveste vannstand -45 13 21 12 -24
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm