Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 14 15 18
18/02 kl 01 - 12 15 16
18/02 kl 02 - 17 21 21
18/02 kl 03 - 29 33 32
18/02 kl 04 - 44 46 45
18/02 kl 05 - 58 61 59
18/02 kl 06 - 65 70 67
18/02 kl 07 - 64 70 65
18/02 kl 08 - 57 61 56
18/02 kl 09 - 48 47 43
18/02 kl 10 - 37 35 29
18/02 kl 11 - 24 22 15
18/02 kl 12 - 16 13 5
18/02 kl 13 - 13 8 3
18/02 kl 14 - 16 12 7
18/02 kl 15 - 23 20 16
18/02 kl 16 - 37 32 30
18/02 kl 17 - 51 45 44
18/02 kl 18 - 61 55 56
18/02 kl 19 - 62 58 59
18/02 kl 20 - 57 54 55
18/02 kl 21 - 45 42 45
18/02 kl 22 - 30 28 31
18/02 kl 23 - 15 12 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 69 92 107 65 42
Max. fra modell: 14/02 12 68 89 110 70 38
Max. fra modell: 14/02 00 69 86 104 67 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm