Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 34 65 43 -
18/02 kl 01 34 61 40 -
18/02 kl 02 33 60 37 -
18/02 kl 03 33 58 36 -
18/02 kl 04 30 55 36 -
18/02 kl 05 28 52 36 -
18/02 kl 06 27 48 36 -
18/02 kl 07 27 48 36 -
18/02 kl 08 27 49 37 -
18/02 kl 09 27 51 40 -
18/02 kl 10 27 53 42 -
18/02 kl 11 27 53 41 -
18/02 kl 12 26 52 41 -
18/02 kl 13 25 51 41 -
18/02 kl 14 22 48 40 -
18/02 kl 15 21 47 38 -
18/02 kl 16 19 45 38 -
18/02 kl 17 19 44 37 -
18/02 kl 18 18 42 35 -
18/02 kl 19 17 40 31 -
18/02 kl 20 18 40 29 -
18/02 kl 21 17 37 26 -
18/02 kl 22 15 37 23 -
18/02 kl 23 13 36 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 61 83 43 19
Laveste værets virkning -1 42 45 22 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm