Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -20 19 -1 -
19/02 kl 01 -28 17 -11 -
19/02 kl 02 -29 14 -15 -
19/02 kl 03 -22 12 -10 -
19/02 kl 04 -10 10 0 -
19/02 kl 05 5 11 16 -
19/02 kl 06 20 10 30 -
19/02 kl 07 30 9 39 -
19/02 kl 08 32 10 42 -
19/02 kl 09 26 9 35 -
19/02 kl 10 15 8 23 -
19/02 kl 11 0 9 9 -
19/02 kl 12 -15 9 -6 -
19/02 kl 13 -27 10 -17 -
19/02 kl 14 -33 9 -24 -
19/02 kl 15 -31 9 -22 -
19/02 kl 16 -22 9 -13 -
19/02 kl 17 -8 8 0 -
19/02 kl 18 9 8 17 -
19/02 kl 19 24 8 32 -
19/02 kl 20 33 7 40 -
19/02 kl 21 33 9 42 -
19/02 kl 22 24 9 33 -
19/02 kl 23 11 9 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 69 92 107 65 42
Laveste vannstand -45 13 21 12 -24
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm