Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - -1 -2 1
19/02 kl 01 - -11 -11 -9
19/02 kl 02 - -15 -14 -
19/02 kl 03 - -10 -9 -
19/02 kl 04 - 0 1 -
19/02 kl 05 - 16 14 -
19/02 kl 06 - 30 27 -
19/02 kl 07 - 39 37 -
19/02 kl 08 - 42 38 -
19/02 kl 09 - 35 29 -
19/02 kl 10 - 23 16 -
19/02 kl 11 - 9 0 -
19/02 kl 12 - -6 -15 -
19/02 kl 13 - -17 -27 -
19/02 kl 14 - -24 - -
19/02 kl 15 - -22 - -
19/02 kl 16 - -13 - -
19/02 kl 17 - 0 - -
19/02 kl 18 - 17 - -
19/02 kl 19 - 32 - -
19/02 kl 20 - 40 - -
19/02 kl 21 - 42 - -
19/02 kl 22 - 33 - -
19/02 kl 23 - 20 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 69 92 107 65 42
Max. fra modell: 14/02 12 68 89 110 70 38
Max. fra modell: 14/02 00 69 86 104 67 1
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm