Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 108 15 123 129
15/02 kl 02 129 12 141 145
15/02 kl 03 140 8 148 151
15/02 kl 04 137 5 142 146
15/02 kl 05 120 6 126 129
15/02 kl 06 95 1 96 101
15/02 kl 07 70 1 71 72
15/02 kl 08 53 1 54 59
15/02 kl 09 47 -1 46 43
15/02 kl 10 53 1 54 49
15/02 kl 11 68 1 69 69
15/02 kl 12 89 5 94 90
15/02 kl 13 110 8 118 111
15/02 kl 14 129 10 139 133
15/02 kl 15 142 12 154 -
15/02 kl 16 144 16 160 -
15/02 kl 17 132 21 153 -
15/02 kl 18 109 27 136 -
15/02 kl 19 84 31 115 -
15/02 kl 20 62 34 96 -
15/02 kl 21 49 41 90 -
15/02 kl 22 45 46 91 -
15/02 kl 23 53 53 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 183 198 156 133
Laveste vannstand 46 104 112 103 67
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm