Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 123 123 123 129
15/02 kl 02 139 141 141 145
15/02 kl 03 146 149 148 151
15/02 kl 04 140 145 142 146
15/02 kl 05 123 127 126 129
15/02 kl 06 95 99 96 101
15/02 kl 07 71 74 71 72
15/02 kl 08 54 56 54 59
15/02 kl 09 45 47 46 43
15/02 kl 10 52 55 54 49
15/02 kl 11 66 70 69 69
15/02 kl 12 95 97 94 90
15/02 kl 13 118 121 118 111
15/02 kl 14 138 142 139 133
15/02 kl 15 153 157 154 -
15/02 kl 16 159 165 160 -
15/02 kl 17 152 158 153 -
15/02 kl 18 134 140 136 -
15/02 kl 19 111 118 115 -
15/02 kl 20 92 101 96 -
15/02 kl 21 89 98 90 -
15/02 kl 22 89 99 91 -
15/02 kl 23 100 110 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 192 213 168 151
Laveste vannstand 45 94 104 88 60
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm