Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 15 15 15 21
15/02 kl 02 10 12 12 16
15/02 kl 03 6 9 8 11
15/02 kl 04 3 8 5 9
15/02 kl 05 3 7 6 9
15/02 kl 06 0 4 1 6
15/02 kl 07 1 4 1 2
15/02 kl 08 1 3 1 6
15/02 kl 09 -2 0 -1 -4
15/02 kl 10 -1 2 1 -4
15/02 kl 11 -2 2 1 1
15/02 kl 12 6 8 5 1
15/02 kl 13 8 11 8 1
15/02 kl 14 9 13 10 4
15/02 kl 15 11 15 12 -
15/02 kl 16 15 21 16 -
15/02 kl 17 20 26 21 -
15/02 kl 18 25 31 27 -
15/02 kl 19 27 34 31 -
15/02 kl 20 30 39 34 -
15/02 kl 21 40 49 41 -
15/02 kl 22 44 54 46 -
15/02 kl 23 47 57 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 61 83 43 19
Laveste værets virkning -1 42 45 22 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm