Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 68 59 127 -
16/02 kl 01 86 60 146 -
16/02 kl 02 106 58 164 -
16/02 kl 03 123 49 172 -
16/02 kl 04 132 45 177 -
16/02 kl 05 128 44 172 -
16/02 kl 06 112 46 158 -
16/02 kl 07 92 47 139 -
16/02 kl 08 73 47 120 -
16/02 kl 09 61 47 108 -
16/02 kl 10 56 48 104 -
16/02 kl 11 61 46 107 -
16/02 kl 12 73 42 115 -
16/02 kl 13 88 42 130 -
16/02 kl 14 105 43 148 -
16/02 kl 15 121 44 165 -
16/02 kl 16 132 47 179 -
16/02 kl 17 134 49 183 -
16/02 kl 18 123 53 176 -
16/02 kl 19 105 53 158 -
16/02 kl 20 86 53 139 -
16/02 kl 21 70 53 123 -
16/02 kl 22 59 56 115 -
16/02 kl 23 55 61 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 183 198 156 133
Laveste vannstand 46 104 112 103 67
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm