Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 116 128 127 -
16/02 kl 01 135 146 146 -
16/02 kl 02 155 168 164 -
16/02 kl 03 170 183 172 -
16/02 kl 04 175 192 177 -
16/02 kl 05 169 187 172 -
16/02 kl 06 155 173 158 -
16/02 kl 07 134 151 139 -
16/02 kl 08 112 127 120 -
16/02 kl 09 99 112 108 -
16/02 kl 10 94 110 104 -
16/02 kl 11 99 116 107 -
16/02 kl 12 110 125 115 -
16/02 kl 13 126 141 130 -
16/02 kl 14 144 159 148 -
16/02 kl 15 159 174 165 -
16/02 kl 16 170 184 179 -
16/02 kl 17 174 187 183 -
16/02 kl 18 167 181 176 -
16/02 kl 19 150 166 158 -
16/02 kl 20 132 148 139 -
16/02 kl 21 119 136 123 -
16/02 kl 22 108 126 115 -
16/02 kl 23 107 125 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 192 213 168 151
Laveste vannstand 45 94 104 88 60
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm