Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 60 65 125 -
17/02 kl 01 71 68 139 -
17/02 kl 02 86 69 155 -
17/02 kl 03 103 71 174 -
17/02 kl 04 117 73 190 -
17/02 kl 05 125 73 198 -
17/02 kl 06 121 72 193 -
17/02 kl 07 109 75 184 -
17/02 kl 08 94 79 173 -
17/02 kl 09 79 83 162 -
17/02 kl 10 69 82 151 -
17/02 kl 11 63 78 141 -
17/02 kl 12 65 72 137 -
17/02 kl 13 72 69 141 -
17/02 kl 14 83 68 151 -
17/02 kl 15 98 68 166 -
17/02 kl 16 112 64 176 -
17/02 kl 17 123 60 183 -
17/02 kl 18 125 55 180 -
17/02 kl 19 119 51 170 -
17/02 kl 20 106 51 157 -
17/02 kl 21 92 48 140 -
17/02 kl 22 78 47 125 -
17/02 kl 23 67 45 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 183 198 156 133
Laveste vannstand 46 104 112 103 67
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm