Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 113 133 125 -
17/02 kl 01 126 149 139 -
17/02 kl 02 142 166 155 -
17/02 kl 03 161 185 174 -
17/02 kl 04 178 203 190 -
17/02 kl 05 187 213 198 -
17/02 kl 06 184 209 193 -
17/02 kl 07 174 198 184 -
17/02 kl 08 160 184 173 -
17/02 kl 09 146 167 162 -
17/02 kl 10 135 153 151 -
17/02 kl 11 128 147 141 -
17/02 kl 12 130 148 137 -
17/02 kl 13 137 155 141 -
17/02 kl 14 145 164 151 -
17/02 kl 15 157 181 166 -
17/02 kl 16 168 193 176 -
17/02 kl 17 178 204 183 -
17/02 kl 18 176 204 180 -
17/02 kl 19 164 198 170 -
17/02 kl 20 148 184 157 -
17/02 kl 21 131 167 140 -
17/02 kl 22 117 149 125 -
17/02 kl 23 104 135 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 192 213 168 151
Laveste vannstand 45 94 104 88 60
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm