Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 53 73 65 -
17/02 kl 01 55 78 68 -
17/02 kl 02 56 80 69 -
17/02 kl 03 58 82 71 -
17/02 kl 04 61 86 73 -
17/02 kl 05 62 88 73 -
17/02 kl 06 63 88 72 -
17/02 kl 07 65 89 75 -
17/02 kl 08 66 90 79 -
17/02 kl 09 67 88 83 -
17/02 kl 10 66 84 82 -
17/02 kl 11 65 84 78 -
17/02 kl 12 65 83 72 -
17/02 kl 13 65 83 69 -
17/02 kl 14 62 81 68 -
17/02 kl 15 59 83 68 -
17/02 kl 16 56 81 64 -
17/02 kl 17 55 81 60 -
17/02 kl 18 51 79 55 -
17/02 kl 19 45 79 51 -
17/02 kl 20 42 78 51 -
17/02 kl 21 39 75 48 -
17/02 kl 22 39 71 47 -
17/02 kl 23 37 68 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 61 83 43 19
Laveste værets virkning -1 42 45 22 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm