Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 62 43 105 -
18/02 kl 01 63 40 103 -
18/02 kl 02 71 37 108 -
18/02 kl 03 84 36 120 -
18/02 kl 04 99 36 135 -
18/02 kl 05 113 36 149 -
18/02 kl 06 120 36 156 -
18/02 kl 07 119 36 155 -
18/02 kl 08 111 37 148 -
18/02 kl 09 99 40 139 -
18/02 kl 10 86 42 128 -
18/02 kl 11 74 41 115 -
18/02 kl 12 66 41 107 -
18/02 kl 13 63 41 104 -
18/02 kl 14 67 40 107 -
18/02 kl 15 76 38 114 -
18/02 kl 16 90 38 128 -
18/02 kl 17 105 37 142 -
18/02 kl 18 117 35 152 -
18/02 kl 19 122 31 153 -
18/02 kl 20 119 29 148 -
18/02 kl 21 110 26 136 -
18/02 kl 22 98 23 121 -
18/02 kl 23 84 22 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 183 198 156 133
Laveste vannstand 46 104 112 103 67
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm