Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 71 19 90 -
19/02 kl 01 63 17 80 -
19/02 kl 02 62 14 76 -
19/02 kl 03 69 12 81 -
19/02 kl 04 81 10 91 -
19/02 kl 05 96 11 107 -
19/02 kl 06 111 10 121 -
19/02 kl 07 121 9 130 -
19/02 kl 08 123 10 133 -
19/02 kl 09 117 9 126 -
19/02 kl 10 106 8 114 -
19/02 kl 11 91 9 100 -
19/02 kl 12 76 9 85 -
19/02 kl 13 64 10 74 -
19/02 kl 14 58 9 67 -
19/02 kl 15 60 9 69 -
19/02 kl 16 69 9 78 -
19/02 kl 17 83 8 91 -
19/02 kl 18 100 8 108 -
19/02 kl 19 115 8 123 -
19/02 kl 20 124 7 131 -
19/02 kl 21 124 9 133 -
19/02 kl 22 115 9 124 -
19/02 kl 23 102 9 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 183 198 156 133
Laveste vannstand 46 104 112 103 67
Avvik gult nivå -39 -16 -1 -43 -66
Avvik orange nivå -51 -28 -13 -55 -78
Avvik rødt nivå -70 -47 -32 -74 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm