Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 83 105 90 -
19/02 kl 01 73 96 80 -
19/02 kl 02 71 94 76 -
19/02 kl 03 77 101 81 -
19/02 kl 04 87 111 91 -
19/02 kl 05 101 127 107 -
19/02 kl 06 114 140 121 -
19/02 kl 07 123 149 130 -
19/02 kl 08 126 151 133 -
19/02 kl 09 120 144 126 -
19/02 kl 10 109 132 114 -
19/02 kl 11 93 116 100 -
19/02 kl 12 78 102 85 -
19/02 kl 13 66 90 74 -
19/02 kl 14 60 84 67 -
19/02 kl 15 60 85 69 -
19/02 kl 16 66 93 78 -
19/02 kl 17 79 107 91 -
19/02 kl 18 95 124 108 -
19/02 kl 19 111 140 123 -
19/02 kl 20 120 148 131 -
19/02 kl 21 121 150 133 -
19/02 kl 22 112 144 124 -
19/02 kl 23 99 132 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 192 213 168 151
Laveste vannstand 45 94 104 88 60
Avvik gult nivå -34 -7 14 -31 -48
Avvik orange nivå -46 -19 2 -43 -60
Avvik rødt nivå -65 -38 -17 -62 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm