Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 90 89 92
19/02 kl 01 - 80 80 82
19/02 kl 02 - 76 77 -
19/02 kl 03 - 81 82 -
19/02 kl 04 - 91 92 -
19/02 kl 05 - 107 105 -
19/02 kl 06 - 121 118 -
19/02 kl 07 - 130 128 -
19/02 kl 08 - 133 129 -
19/02 kl 09 - 126 120 -
19/02 kl 10 - 114 107 -
19/02 kl 11 - 100 91 -
19/02 kl 12 - 85 76 -
19/02 kl 13 - 74 64 -
19/02 kl 14 - 67 - -
19/02 kl 15 - 69 - -
19/02 kl 16 - 78 - -
19/02 kl 17 - 91 - -
19/02 kl 18 - 108 - -
19/02 kl 19 - 123 - -
19/02 kl 20 - 131 - -
19/02 kl 21 - 133 - -
19/02 kl 22 - 124 - -
19/02 kl 23 - 111 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 160 183 198 156 133
Max. fra modell: 14/02 12 159 180 201 161 129
Max. fra modell: 14/02 00 160 177 195 158 92
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm