Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 12 34 19 -
19/02 kl 01 10 33 17 -
19/02 kl 02 9 32 14 -
19/02 kl 03 8 32 12 -
19/02 kl 04 6 30 10 -
19/02 kl 05 5 31 11 -
19/02 kl 06 3 29 10 -
19/02 kl 07 2 28 9 -
19/02 kl 08 3 28 10 -
19/02 kl 09 3 27 9 -
19/02 kl 10 3 26 8 -
19/02 kl 11 2 25 9 -
19/02 kl 12 2 26 9 -
19/02 kl 13 2 26 10 -
19/02 kl 14 2 26 9 -
19/02 kl 15 0 25 9 -
19/02 kl 16 -3 24 9 -
19/02 kl 17 -4 24 8 -
19/02 kl 18 -5 24 8 -
19/02 kl 19 -4 25 8 -
19/02 kl 20 -4 24 7 -
19/02 kl 21 -3 26 9 -
19/02 kl 22 -3 29 9 -
19/02 kl 23 -3 30 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 53 61 83 43 19
Laveste værets virkning -1 42 45 22 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm