Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -90 -1 -91 -
16/02 kl 01 -74 0 -74 -
16/02 kl 02 -40 1 -39 -
16/02 kl 03 6 3 9 -
16/02 kl 04 49 8 57 -
16/02 kl 05 78 13 91 -
16/02 kl 06 82 16 98 -
16/02 kl 07 64 22 86 -
16/02 kl 08 33 29 62 -
16/02 kl 09 -2 34 32 -
16/02 kl 10 -32 39 7 -
16/02 kl 11 -52 48 -4 -
16/02 kl 12 -60 52 -8 -
16/02 kl 13 -54 52 -2 -
16/02 kl 14 -31 54 23 -
16/02 kl 15 5 58 63 -
16/02 kl 16 44 57 101 -
16/02 kl 17 74 56 130 -
16/02 kl 18 85 59 144 -
16/02 kl 19 74 59 133 -
16/02 kl 20 47 57 104 -
16/02 kl 21 12 57 69 -
16/02 kl 22 -22 58 36 -
16/02 kl 23 -50 55 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 144 126 112 84
Laveste vannstand -83 -91 -21 -13 -58
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm