Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -89 -83 -91 -
16/02 kl 01 -68 -62 -74 -
16/02 kl 02 -38 -31 -39 -
16/02 kl 03 4 11 9 -
16/02 kl 04 49 60 57 -
16/02 kl 05 88 100 91 -
16/02 kl 06 99 113 98 -
16/02 kl 07 84 100 86 -
16/02 kl 08 55 72 62 -
16/02 kl 09 22 41 32 -
16/02 kl 10 0 19 7 -
16/02 kl 11 -11 9 -4 -
16/02 kl 12 -17 7 -8 -
16/02 kl 13 -12 15 -2 -
16/02 kl 14 13 42 23 -
16/02 kl 15 52 81 63 -
16/02 kl 16 93 119 101 -
16/02 kl 17 122 145 130 -
16/02 kl 18 133 157 144 -
16/02 kl 19 121 145 133 -
16/02 kl 20 93 116 104 -
16/02 kl 21 59 81 69 -
16/02 kl 22 28 49 36 -
16/02 kl 23 -3 17 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 157 141 135 108
Laveste vannstand -89 -89 -27 -29 -62
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm