Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 114 2 116 114
15/02 kl 02 169 3 172 165
15/02 kl 03 222 7 229 221
15/02 kl 04 258 11 269 264
15/02 kl 05 266 15 281 280
15/02 kl 06 245 15 260 265
15/02 kl 07 205 16 221 227
15/02 kl 08 160 21 181 183
15/02 kl 09 122 25 147 145
15/02 kl 10 97 27 124 120
15/02 kl 11 89 27 116 113
15/02 kl 12 99 27 126 127
15/02 kl 13 129 26 155 158
15/02 kl 14 174 27 201 205
15/02 kl 15 223 28 251 -
15/02 kl 16 261 25 286 -
15/02 kl 17 275 22 297 -
15/02 kl 18 261 18 279 -
15/02 kl 19 226 15 241 -
15/02 kl 20 180 12 192 -
15/02 kl 21 136 10 146 -
15/02 kl 22 101 8 109 -
15/02 kl 23 80 3 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 310 292 278 250
Laveste vannstand 83 75 145 153 108
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm