Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 116 116 116 114
15/02 kl 02 172 172 172 165
15/02 kl 03 228 231 229 221
15/02 kl 04 268 271 269 264
15/02 kl 05 278 282 281 280
15/02 kl 06 256 261 260 265
15/02 kl 07 218 222 221 227
15/02 kl 08 179 184 181 183
15/02 kl 09 147 151 147 145
15/02 kl 10 122 129 124 120
15/02 kl 11 111 119 116 113
15/02 kl 12 118 124 126 127
15/02 kl 13 149 156 155 158
15/02 kl 14 201 207 201 205
15/02 kl 15 252 258 251 -
15/02 kl 16 283 289 286 -
15/02 kl 17 288 296 297 -
15/02 kl 18 270 278 279 -
15/02 kl 19 238 245 241 -
15/02 kl 20 194 200 192 -
15/02 kl 21 144 151 146 -
15/02 kl 22 101 107 109 -
15/02 kl 23 77 83 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 323 307 301 274
Laveste vannstand 77 77 139 137 104
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm