Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 76 -1 75 -
16/02 kl 01 92 0 92 -
16/02 kl 02 126 1 127 -
16/02 kl 03 172 3 175 -
16/02 kl 04 215 8 223 -
16/02 kl 05 244 13 257 -
16/02 kl 06 248 16 264 -
16/02 kl 07 230 22 252 -
16/02 kl 08 199 29 228 -
16/02 kl 09 164 34 198 -
16/02 kl 10 134 39 173 -
16/02 kl 11 114 48 162 -
16/02 kl 12 106 52 158 -
16/02 kl 13 112 52 164 -
16/02 kl 14 135 54 189 -
16/02 kl 15 171 58 229 -
16/02 kl 16 210 57 267 -
16/02 kl 17 240 56 296 -
16/02 kl 18 251 59 310 -
16/02 kl 19 240 59 299 -
16/02 kl 20 213 57 270 -
16/02 kl 21 178 57 235 -
16/02 kl 22 144 58 202 -
16/02 kl 23 116 55 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 310 292 278 250
Laveste vannstand 83 75 145 153 108
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm