Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 77 83 75 -
16/02 kl 01 98 104 92 -
16/02 kl 02 128 135 127 -
16/02 kl 03 170 177 175 -
16/02 kl 04 215 226 223 -
16/02 kl 05 254 266 257 -
16/02 kl 06 265 279 264 -
16/02 kl 07 250 266 252 -
16/02 kl 08 221 238 228 -
16/02 kl 09 188 207 198 -
16/02 kl 10 166 185 173 -
16/02 kl 11 155 175 162 -
16/02 kl 12 149 173 158 -
16/02 kl 13 154 181 164 -
16/02 kl 14 179 208 189 -
16/02 kl 15 218 247 229 -
16/02 kl 16 259 285 267 -
16/02 kl 17 288 311 296 -
16/02 kl 18 299 323 310 -
16/02 kl 19 287 311 299 -
16/02 kl 20 259 282 270 -
16/02 kl 21 225 247 235 -
16/02 kl 22 194 215 202 -
16/02 kl 23 163 183 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 323 307 301 274
Laveste vannstand 77 77 139 137 104
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm