Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 1 7 -1 -
16/02 kl 01 6 12 0 -
16/02 kl 02 2 9 1 -
16/02 kl 03 -2 5 3 -
16/02 kl 04 0 11 8 -
16/02 kl 05 10 22 13 -
16/02 kl 06 17 31 16 -
16/02 kl 07 20 36 22 -
16/02 kl 08 22 39 29 -
16/02 kl 09 24 43 34 -
16/02 kl 10 32 51 39 -
16/02 kl 11 41 61 48 -
16/02 kl 12 43 67 52 -
16/02 kl 13 42 69 52 -
16/02 kl 14 44 73 54 -
16/02 kl 15 47 76 58 -
16/02 kl 16 49 75 57 -
16/02 kl 17 48 71 56 -
16/02 kl 18 48 72 59 -
16/02 kl 19 47 71 59 -
16/02 kl 20 46 69 57 -
16/02 kl 21 47 69 57 -
16/02 kl 22 50 71 58 -
16/02 kl 23 47 67 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 59 62 56 26
Laveste værets virkning 2 -1 50 29 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm