Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 98 53 151 -
17/02 kl 01 93 52 145 -
17/02 kl 02 105 50 155 -
17/02 kl 03 132 51 183 -
17/02 kl 04 169 54 223 -
17/02 kl 05 205 57 262 -
17/02 kl 06 229 54 283 -
17/02 kl 07 235 54 289 -
17/02 kl 08 224 55 279 -
17/02 kl 09 201 56 257 -
17/02 kl 10 174 57 231 -
17/02 kl 11 149 57 206 -
17/02 kl 12 129 57 186 -
17/02 kl 13 117 57 174 -
17/02 kl 14 117 59 176 -
17/02 kl 15 133 60 193 -
17/02 kl 16 160 62 222 -
17/02 kl 17 192 61 253 -
17/02 kl 18 219 61 280 -
17/02 kl 19 231 61 292 -
17/02 kl 20 227 62 289 -
17/02 kl 21 209 61 270 -
17/02 kl 22 183 58 241 -
17/02 kl 23 156 57 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 310 292 278 250
Laveste vannstand 83 75 145 153 108
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm