Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 144 165 151 -
17/02 kl 01 139 160 145 -
17/02 kl 02 150 170 155 -
17/02 kl 03 175 197 183 -
17/02 kl 04 212 235 223 -
17/02 kl 05 248 274 262 -
17/02 kl 06 270 300 283 -
17/02 kl 07 277 307 289 -
17/02 kl 08 267 294 279 -
17/02 kl 09 243 274 257 -
17/02 kl 10 213 253 231 -
17/02 kl 11 190 235 206 -
17/02 kl 12 173 211 186 -
17/02 kl 13 160 195 174 -
17/02 kl 14 161 198 176 -
17/02 kl 15 177 216 193 -
17/02 kl 16 207 240 222 -
17/02 kl 17 242 267 253 -
17/02 kl 18 269 292 280 -
17/02 kl 19 279 303 292 -
17/02 kl 20 277 302 289 -
17/02 kl 21 261 287 270 -
17/02 kl 22 235 263 241 -
17/02 kl 23 206 234 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 323 307 301 274
Laveste vannstand 77 77 139 137 104
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm