Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 151 151 149
17/02 kl 01 - 145 147 142
17/02 kl 02 - 155 157 150
17/02 kl 03 - 183 183 177
17/02 kl 04 - 223 222 216
17/02 kl 05 - 262 261 255
17/02 kl 06 - 283 285 279
17/02 kl 07 - 289 293 287
17/02 kl 08 - 279 281 275
17/02 kl 09 - 257 258 252
17/02 kl 10 - 231 231 225
17/02 kl 11 - 206 209 201
17/02 kl 12 - 186 191 184
17/02 kl 13 - 174 179 173
17/02 kl 14 - 176 180 174
17/02 kl 15 - 193 195 190
17/02 kl 16 - 222 224 219
17/02 kl 17 - 253 257 253
17/02 kl 18 - 280 282 280
17/02 kl 19 - 292 293 292
17/02 kl 20 - 289 287 286
17/02 kl 21 - 270 270 268
17/02 kl 22 - 241 242 241
17/02 kl 23 - 213 216 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 297 310 292 278 250
Max. fra modell: 14/02 12 298 312 293 276 252
Max. fra modell: 14/02 00 296 308 292 282 190
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm