Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 131 56 187 -
18/02 kl 01 112 56 168 -
18/02 kl 02 104 54 158 -
18/02 kl 03 110 55 165 -
18/02 kl 04 132 51 183 -
18/02 kl 05 163 50 213 -
18/02 kl 06 196 49 245 -
18/02 kl 07 220 48 268 -
18/02 kl 08 231 47 278 -
18/02 kl 09 226 47 273 -
18/02 kl 10 210 46 256 -
18/02 kl 11 187 44 231 -
18/02 kl 12 161 42 203 -
18/02 kl 13 137 43 180 -
18/02 kl 14 120 41 161 -
18/02 kl 15 114 39 153 -
18/02 kl 16 123 39 162 -
18/02 kl 17 145 38 183 -
18/02 kl 18 175 36 211 -
18/02 kl 19 203 34 237 -
18/02 kl 20 220 33 253 -
18/02 kl 21 223 32 255 -
18/02 kl 22 213 30 243 -
18/02 kl 23 192 29 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 310 292 278 250
Laveste vannstand 83 75 145 153 108
Avvik gult nivå -59 -46 -64 -78 -106
Avvik orange nivå -78 -65 -83 -97 -125
Avvik rødt nivå -98 -85 -103 -117 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm