Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 178 208 187 -
18/02 kl 01 158 187 168 -
18/02 kl 02 150 182 158 -
18/02 kl 03 156 189 165 -
18/02 kl 04 175 210 183 -
18/02 kl 05 203 237 213 -
18/02 kl 06 237 268 245 -
18/02 kl 07 260 290 268 -
18/02 kl 08 270 301 278 -
18/02 kl 09 263 295 273 -
18/02 kl 10 245 274 256 -
18/02 kl 11 217 245 231 -
18/02 kl 12 189 216 203 -
18/02 kl 13 165 191 180 -
18/02 kl 14 146 172 161 -
18/02 kl 15 137 163 153 -
18/02 kl 16 142 168 162 -
18/02 kl 17 163 188 183 -
18/02 kl 18 193 217 211 -
18/02 kl 19 221 245 237 -
18/02 kl 20 237 262 253 -
18/02 kl 21 238 264 255 -
18/02 kl 22 226 252 243 -
18/02 kl 23 204 232 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 296 323 307 301 274
Laveste vannstand 77 77 139 137 104
Avvik gult nivå -60 -33 -49 -55 -82
Avvik orange nivå -79 -52 -68 -74 -101
Avvik rødt nivå -99 -72 -88 -94 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm