Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 187 189 192
18/02 kl 01 - 168 169 171
18/02 kl 02 - 158 158 162
18/02 kl 03 - 165 164 170
18/02 kl 04 - 183 183 192
18/02 kl 05 - 213 212 221
18/02 kl 06 - 245 244 251
18/02 kl 07 - 268 267 273
18/02 kl 08 - 278 276 282
18/02 kl 09 - 273 270 279
18/02 kl 10 - 256 255 263
18/02 kl 11 - 231 230 238
18/02 kl 12 - 203 201 206
18/02 kl 13 - 180 177 181
18/02 kl 14 - 161 158 164
18/02 kl 15 - 153 152 158
18/02 kl 16 - 162 160 164
18/02 kl 17 - 183 182 183
18/02 kl 18 - 211 210 209
18/02 kl 19 - 237 237 236
18/02 kl 20 - 253 254 255
18/02 kl 21 - 255 256 255
18/02 kl 22 - 243 245 242
18/02 kl 23 - 221 224 217

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 297 310 292 278 250
Max. fra modell: 14/02 12 298 312 293 276 252
Max. fra modell: 14/02 00 296 308 292 282 190
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm